Thông tin báo cáo và giám sát

Các nhân viên bảo vệ lập báo cáo để đưa ra một hệ thống đồng bộ thông tin chi tiết về việc kiểm tra việc ra vào, vụ việc bất thường, những vi phạm hoặc những hoạt động khác phát sinh khi người bảo vệ tuần tra. Đồng thời phải lập báo cáo các hoạt động phát sinh khi giao ca và việc xử lý của nhân viên bảo vệ

Bên cạnh việc tuần tra, giám sát hàng ngày, các giám sát viên sẽ báo cáo vụ việc phát sinh trong ngày, trong tuần, trong tháng cho ban quản lý bảo vệ cơ sở và ban quản lý công ty để có những biện pháp phù hợp.

SAM 0046

SAM 0043

 

Share