Hợp tác với các cơ quan chức năng

Các nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp - Bảo Vệ Chính Nghĩa cùng với nhiệm vụ của mình luôn phối hợp với cơ quan công an địa phương để xử lý nhanh chóng những tình huống có tính chất gây mất an ninh trật tự và phối hợp trong công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm

Chính sự trợ giúp này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự tại nơi nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp - Bảo Vệ Chính Nghĩa đang thi hành nhiệm vụ.

DSC001421

DSC00144

 

14

baovechinhnghia-09

baovechinhnghia-10

baovechinhnghia-11

Share